Sao Mộc ở Bạch Dương Taurus Gemini Ung thư Leo Xử Nữ

 Sao Mộc ở Bạch Dương Taurus Gemini Ung thư Leo Xử Nữ

* Sao Mộc ở Bạch Dương

Bạn là người yêu tự do, và là một người tìm kiếm tự nhiên của sự thật. Bạn có tiềm năng trở thành một nhà lãnh đạo triết học hay tôn giáo.

* Sao Mộc ở Taurus

Bạn đang tìm kiếm sự thật liên tục. Bạn có khả năng trở thành một giáo viên trung thành và khôn ngoan. Bạn có một mong muốn mạnh mẽ cho sự phong phú.

* Sao Mộc trong Gemini

Bạn tìm kiếm một trao đổi thông tin liên tục. Bạn là một sinh viên và giáo viên đa năng.

* Sao Mộc trong Ung thư

Bạn có một yêu cầu mạnh mẽ để chăm sóc những người thân yêu của bạn. Bạn cũng có thể là lý tưởng. Bạn có thể có một gia đình lớn, hoặc cảm thấy như thể thế giới là gia đình của bạn.

* Sao Mộc ở Leo

Bạn là nhân từ, rộng lượng và vui vẻ yêu thương. Bạn đang tìm kiếm một cách nhiệt tình cho các biểu hiện sáng tạo. Bạn cũng có thể có một tình yêu của trẻ em.

* Sao Mộc ở Xử Nữ

Bạn có một mong muốn mạnh mẽ để được phục vụ, và tôn giáo cao hay lý tưởng lý tưởng. Bạn cũng có thể có một nỗi ám ảnh với sự hoàn hảo chi tiết.

* Sao Mộc trong Thiên Bình

Bạn có một mối quan tâm mạnh mẽ cho công lý. Bạn là một giáo viên ngoại giao và thể hiện những giá trị tinh thần trong mối quan hệ của bạn.

* Sao Mộc trong Scorpio

Bạn đang tìm kiếm chân lý cho sự thật. Bạn có những ham muốn mạnh mẽ cho sự kết hợp tình dục và các doanh nghiệp chung. Bạn có thể là một giáo viên biến đổi.

* Sao Mộc ở Sagittarius

Bạn có một tình yêu mạo hiểm, triết học, nghiên cứu, tôn giáo, và văn hoá nước ngoài. Bạn có thể là một giáo viên nhiệt tình và đầy cảm hứng.

* Mộc tinh trong Capricorn

Bạn có tính toàn vẹn và các giá trị truyền thống. Bạn cũng tìm kiếm tình trạng chuyên nghiệp và công nhận, và có thể quá quan tâm đến bức thư của pháp luật.

* Sao Mộc ở Aquarius

Bạn là một người tìm kiếm của mới và đầy cảm hứng. Bạn có những giá trị bao gồm chủng tộc và là một nhà hoạt động nhân đạo.

* Sao Mộc trong Song Ngư

Bạn đang tìm kiếm sự thật một cách trực quan. Bạn là một nhà vô địch của kẻ yếu thế. Bạn có thể là một giáo viên tâm linh hay tôn giáo.

Loading Facebook Comments ...