Nghệ thuật buộc dây giay da banh không phải ai cũng biết. Tuy đây chỉ là chi tiết nhỏ những kiểu buộc dây giày Nhưng khi người khác nhìn vào cách buộc dây của bạn cũng có thể hiểu được tính cách của họ phần nào. Để  có được đôi giày đẹp ngoài chất liệu thương