Một doanh nghiệp khi bắt đầu xây dựng thương hiệu cần phải chú ý thực hiện tốt những công cụ hỗ trợ hiệu quả như: in catalogue, in phong bì, in thẻ nhân viên… Trong bài này chúng ta sẽ đề cập đến việc in catalogue, bạn sẽ nhận được những lợi ích gì