Thay đổi địa chỉ trụ sở công ty cần thủ tục gì?

Được coi là nơi cực quan trọng và cần thiết đối với mỗi doanh nghiệp vì vậy trụ sở chính của công ty là điều bắt buộc. Không thể không có địa chỉ trụ sở chính của một công ty bất kỳ khi những giao dịch cần thiết và quan trọng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đều phải thực hiện ở đó cùng với việc thực hiện các giao dịch hợp pháp với cơ quan nhà nước. Cơ quan thuế của địa phương nơi mà doanh nghiệp có trụ sở chính đặt tại đó sẽ là cơ quan có thẩm quyền quản lý các hoạt động của doanh nghiệp đó. Trong quá trình hoạt động công ty có thể vì những lý do khác nhau mà công ty sẽ thay đổi địa chỉ làm trụ sở của mình.

Làm thế nào để trở thành địa chỉ trụ sở chính công ty doanh nghiệp : Để trở thành địa chỉ chính của một doanh nghiệp cần phải thực hiện các điều kiện được quy định không phải mọi địa chỉ đều được đặt làm địa chỉ chính.

– Với 5 cấp tương ứng thì địa chỉ công ty cần phải cung cấp đầy đủ thông tin chi tiết nhất.

+ Cấp độ 1 là thông tin số nhà sau đó là đường phố hay xóm hay ấp thôn.

+ Cấp độ tiếp theo là xã và phường và thị trấn.

+ Cấp độ thứ 3 là thông tin về quận hoặc huyện hoặc thị xã hoặc thành phố trực thuộc tỉnh.

+ Cấp độ thứ 4 là thông tin về tỉnh hay thành phố.

+ Cấp độ 5 là về quốc gia.

– Chung cư không phải là địa điểm hợp lệ để đặt trụ sở tuy nhiên ở trong một vài trường hợp chung cư đó có mục đích cho thuê văn phòng và nhiệm vụ của các công ty là cần phải chứng minh được quyền sử dụng văn phòng qua các giấy tờ hợp đồng.

Tìm hiểu về thủ tục giấy tờ thay đổi địa chỉ công ty : Ở phạm vi cấp huyện các thông tin quản lý thuế không bắt buộc phải thay đổi mà thông tin quản lý kinh doanh mới cần phải thay đổi. Chính vì thế mà các doanh nghiệp chỉ cần thông báo về việc thay đổi địa chỉ của doanh nghiệp mình cho cơ quan đăng ký kinh doanh. Chúng tôi xin cung cấp một ví dụ điển hình để các doanh nghiệp hình dung ra cách làm đơn giản nhất.

Cần các loại hồ sơ gì để thông báo về việc thay đổi trụ sở công ty?

Đầu tiên là giấy thông báo về việc chuyển đổi địa điểm trụ sở.

– Tiếp theo cần có quyết định chủ sở hữu đối với công ty TNHH một thành viên.

– Biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên.

– Biên bản họp Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần.

Từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ trong thời hạn 3 ngày sẽ được giải quyết. Tìm hiểu các trình tự cần phải làm như sau.

– Kể từ ngày công ty thay đổi trụ sở chính trước 10 ngày thì công ty cần phải nộp hồ sơ tại phòng đăng ký kinh doanh.

– Tiếp đó bộ phận tiếp nhận sẽ nhận hồ sơ và ghi biên bản giao nhận rồi sẽ hẹn trả kết quả vào một ngày khác.

Được coi là nơi cực quan trọng và cần thiết đối với mỗi doanh nghiệp vì vậy trụ sở chính của công ty là điều bắt buộc. Địa điểm trụ sở công ty cực quan trọng bởi nó là nơi diễn ra mọi hoạt động mua bán hay trao đổi hoặc giao dịch và kết nối của công ty đó với đối tác và cơ quan nhà nước. Không có công ty nào là không chịu sự quản lý của cơ quan thuế chính vì thế mà tại nơi đặt địa chỉ trụ sở của công ty thì cơ quan thuế tại địa phương đó sẽ làm nhiệm vụ quản lý.

>>> Xem thêm : mẫu 04 thay đổi địa chỉ công ty –  Giải đáp thắc mắc 2020 về thay đổi trụ sở văn phòng đại diện công ty

Loading Facebook Comments ...