Quy định về hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Câu hỏi:

A chị cho e hỏi e làm cong ty được 3 năm 9 tháng đã được kí hợp đồng dài
hạn rồi. Dậy e được hưởng bảo hiểm thất nghiệp bao nhiêu tháng za

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến: https://luatnqh.vn/

Trả lời;

Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

Về điều kiện để được hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định tại Điều 49
Luật việc làm năm 2013 như sau:
“Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo
hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau
đây:
1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp
sau đây:
a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm
việc trái pháp luật;
b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;
2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với
trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã
đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng
trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm
c khoản 1 Điều 43 của Luật này;
3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm
theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này;
4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo
hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:
a) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;
b) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;
c) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ
sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;
d) Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;
đ) Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;
e) Chết.”
Nếu bạn đủ các điều kiện trên khi nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại
trung tâm dịch vụ việc làm thì bạn sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Thời
gian nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là trong thời hạn 03 tháng kể từ
ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động
chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp.
Về mức và thời gian được hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định tại
khoản 1, 2 Điều 50 Luật việc làm như sau:
“1. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân
tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi
thất nghiệp nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người
lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật
lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền
lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp
đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.
2. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo
hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03
tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng
thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.”
Như vậy, giả sử bạn trong thời gian bạn làm việc tại công ty là 3 năm 9 tháng
cũng là thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp của bạn thì bạn sẽ được 3 tháng
hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Xem thêm về luật BHXH tại đây

Loading Facebook Comments ...