Khi đào móng nhà trách nhiệm nghiêng lún công trình bên cạnh thuộc về ai?

Dịch vụ đào móng nhà giá rẻ tại Hà Nội

Là đơn vị công tác trong ngành dịch vụ đào mong nhà giá rẻ tại Hà Nội nhiều năm nay. Chúng tôi thường gặp không ít các trường hợp thắc mắc của các hộ dân khi chúng tôi gửi hợp đồng đào móng nhà đến cho họ. Trong hợp đồng có ghi rõ rằng, nếu trong quá trình đào móng các hộ dân liền kề xảy ra lún nứt thì bên thi công không chịu trách nhiệm, chúng tôi chỉ có trách nhiệm tư vấn và cảnh báo đồng thời tư vấn bên chủ đầu tư biện pháp phòng tránh để sao cho các công trình liền kề được an toàn. Nhưng phần chi phí thi công để gia cố các công trình liền kề bên chủ đầu tư vẫn có trách nhiệm chi trả.

Bởi vì sao lại xảy ra trường hợp vậy, chúng tôi đưa ra mấy nguyên nhân sau:

+ Độ sâu đào móng công trình là do bên chủ nhà quyết định. Có công trình độ sâu đào chỉ 50cm, cũng có công trình chủ nhà bắt đào tới hàng vài mét. Mặt khác độ sâu móng của các hộ liền kề ta không hề biết đến, do vậy sự nguy hiểm của các công trình liền kề hoàn toàn là nguyên nhân không phải do nhà thầu gây ra. Vậy hiển nhiên trách nhiệm của nhà thầu thi công đào móng công trình là không liên quan đến trong vụ này.

Dịch vụ đào móng nhà giá rẻ tại Hà Nội

+ Độ nghiên của các nhà liền kề có khả năng bị nghiêng từ trước mà các bên cũng không biết đến, đến khi đào móng mà phát hiện ra thì nhà thầu không hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Vậy các nguyên nhân mà nhà thầu Tam Hoa đưa ra trên có thể nói rằng khi thi công đào móng nhà vấn đề trách nhiệm là không phải của đơn vị thi công mà là do điều kiện thực tế quyết định.

Loading Facebook Comments ...